Múzeum v Komárne bolo založené v roku 1886, ktoré do roku 1945 pôsobilo v rámci rôznych spolkov (Historický a archeologický spolok 1886-1900; Muzeálny spolok 1900-1911; Jókaiho vzdelávací a muzeálny spolok 1911-1945). Po II. svetovej vojne v budove Jókaiho spolku (budova bola postavená v roku 1913) vzniklo roku 1948 Okresné múzeum v Komárne, ktoré roku 1949 bolo pomenované na Podunajské múzeum v Komárne. Od roku 1991 múzeum okrem regionálnej má aj celoslovenskú pôsobnosť, a to v oblasti dokumentácie a prezentácie hmotných dokladov maďarskej národnostnej kultúry na Slovensku.

Múzeum v súčastnosti vo svojich zbierkach eviduje 132 000 ks zbierkových predmetov. Časť týchto zbierok je prezentovaná v šiestich stálych expozíciách a na rôznych krátkodobých výstavách múzea. Múzeum má 24 zamestnancov, z toho 10 múzejníkov. Od roku 1972 pri múzeu aktívne pôsobí Krúžok priateľov múzea, ktorý má takmer 80 členov.

Od 1.4.2002 zriaďovateľom a nadriadeným orgánom múzea je Nitriansky samosprávny kraj.

Copyright © 2003 [Magic Fox], [Nicolas], [Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska]. All rights reserved.