Stále expozície múzea

Historický vývoj Komárna a okolia od praveku do r. 1849

Adresa: Palatínova 13, Komárno

 

tel., fax: 00421 - 35 - 7731476

 

e-mail: muzeumkn@nextra.sk

 

otváracie hodiny:

 

máj - október

 

utorok - sobota

 

09:00 - 17:00

 

  november - apríl utorok - sobota 09:00 - 16:00

 

Stála expozícia múzea sa člení na tri časti: archeologickú, historickú a etnografickú. Najvýznamnejšie archeologické nálezy pochádzajú z keltského pohrebiska v Chotíne, z rímskych táborov v Leányvári pri Iži a Brigetia a avarského pohrebiska pri lodeniciach v Komárne. V historickej časti sú prezentované rôzne turecké zbrane a výrobky komárňanských cechov. Záver historickej časti tvorí súbor exponátov z revolučných rokov 1848-1849. Národopisná časť expozície je zameraná najmä na charakteristické vodné remeslá regiónu /vodné mlyny, rybárstvo, ryžovanie zlata/. V závere expozície je inštalovaný interiér prednej tzv. čistej izby roľníckeho domu z Martoviec.

 

Obrazáreň múzea

Adresa: Palatínova 13, Komárno

 

tel., fax: 00421 - 35 - 7731476

 

otváracie hodiny:

 

máj - október

 

utorok - sobota

 

09:00 - 17:00

 

  november - apríl utorok - sobota 09:00 - 16:00

 

Prezentuje najstaršie a najvýznamnejšie diela z výtvarného fondu inštitúcie, ktoré pochádzajú z obdobia od začiatku 18. st. do začiatku 20. st. Samostatné celky obrazárne predstavujú diela dvoch významných osobností maliarstva 19. storočia, pochádzajúcich z tohto kraja - Árpáda Fesztyho a Endre Komáromi Kacza.

 

Expozícia Komorn - Komárom - Komárno 1849-1945

Adresa: Zichyho palác, Nám. gen. Klapku 9, Komárno

 

tel.: 00421 - 35 - 7730055

 

otváracie hodiny:

 

máj - október

 

utorok - sobota

 

09:00 - 17:00

 

  november - apríl utorok - sobota 09:00 - 16:00

 

Expozícia nadväzuje na historickú expozíciu v hlavnej budove múzea, prezentuje ospodársky, politický a bohatý spoločenský i kultúrny život Komárna od polovice 19. st. až do konca II. svetovej vojny. V expozícii je vystavených takmer 1300 ks zbierkových predmetov a 229 fotografií.

 

Expozícia: Významní komárňanskí rodáci - Mór Jókai a Franz Lehár

Adresa: Zichyho palác, Nám. gen. Klapku 9, Komárno

 

tel.: 00421 - 35 - 7730055

 

otváracie hodiny:

 

máj - október

 

utorok - sobota

 

09:00 - 17:00

 

  november - apríl utorok - sobota 09:00 - 16:00

 

Nová expozícia múzea otvorená 05. 05. 2002, oboznamuje návštevníkov so životom a tvorbou dvoch svetoznámych rodákov z Komárna: spisovateľa Móra Jókaiho /18. 02. 1825 - 05. 05. 1904/ a skladateľa Franza Lehára /30. 04. 1870 - 24. 10. 1948/, ako aj s ich vzťahom k rodnému mestu.

 

Rímske lapidárium

Adresa: Bašta VI, Okružná cesta, Komárno

 

tel.: 00421 - 35 - 7731476

 

otváracie hodiny:

 

máj - september

 

utorok - nedeľa

 

10:00 - 17:00

 

  október - apríl len vopred ohlásené skupinové návštevy

 

V r. 1993 v južnom rondeli bašty VI, ktorá je najväčšou baštou pevnostného systému z 19. storočia - polkruhovito obopínajúceho mesto Komárno - bola sprístupnená stála expozícia rímskych kamenosochárskych pamiatok. Väčšina kamenných pamiatok (náhrobné, oltárne kamene, sarkofágy) pochádza z rímskeho tábora „Leányvár” pri Iži a z tábora „Brigetio”, ktorý bol postavený na protiľahlom brehu Dunaja.

 

Roľnícky dom v Martovciach

Adresa: Martovce, č. d. 101

 

tel.: 00421 - 35 - 7684110

 

otváracie hodiny:

utorok - nedeľa

09:00 - 17:00

 

V tradičnom trojpriestorovom sedliackom dome v Martovciach je od r. 1975 expozícia ľudového bývania. Hlinený dom postavený v r. 1871 je zariadený pôvodným martovským maľovaným nábytkom.

 

 

Predaj publikácií a suvenírov v pokladniach múzea.

Copyright © 2003 [Magic Fox], [Nicolas], [Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska]. All rights reserved.